Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Podjetje Žiga Lunder sp je na javnem razpisu za »Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 E-POSLOVANJE 2019-2022« uspešno pridobil sofinanciranje za projektunder SPŽovita nadons

V okviru operacije, smo izvedli naslednje ukrepe:

  • Elektronska izmenjava med partnerji
  • Digitalización nastopov na sejmih
  • Spletne trgovine za tuje trge
  • Vídeo de producción
  • Krepitev kompetenc - usposabljanja

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi posčlovanja na tuvok trge.

Z izvedbo operacije želimo povečati uspešnost vstopa na tuje trge, povečati prihodke iz tujih trgov ter povečati mednarodno konkurenčnost en prepoznavnost našega podjetja.

Visina sofinanciranja: 30.000,00 €

Povezava na stran evropske kohezijske politike: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropski sklad za regionalni razvoj

 

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Podjetje Žiga Lunder sp je na javnem razpisu za »Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)« uspešno prido zabil sofinanktizacije.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih ciljni skupini mikro, malih in srednje velikih Sloikih sedekose kose kosem en la República Checa entonces organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov povečati konkurenčnost podjetja in delež prodaje na tujih trgih.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP contra Sloveniji: www.eu-skladi.si

Evropski sklad za regionalni razvoj

Izdelava video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov / storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem.

Video de 2 min produktno-prodajni v nemškem jeziku:

 

2-min produktno-prodajni video v angleškem jeziku:

 
 

 

[hora] vor Minuten, von [ubicación]
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Sitio web sind so eingestellt, dass alle Cookies zugelassen werden, um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Klicken Sie auf Cookies akzeptieren, um die Sitio web weiterhin zu nutzen.
Sie haben sich erfolgreich angemeldet!
Este correo electrónico está registrado